I. Voorwerp

 

 Deze Cookie Policy gaat uit van eenmanszaak, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de
volgende website: « https://www.thehomeplanner.be » (hierna de « website » genoemd),
met maatschappelijke zetel te waterhoekweg 67, 8820 Torhout en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: BE0761499785.
eenmanszaak (hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een
optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door
de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik
en de opslag van cookies.

 


II. Wat is een cookie?


Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van uw computer of
mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.
Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het
betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt
bezocht.
Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan
een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te
kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.
Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt,
« oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt
« cookies van derden » genaamd.

 


III. Geldigheidsduur van een cookie


Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessiecookies » genaamd. Andere
blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig
verwijderd, « permanente cookies » genaamd.
In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is
in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13
maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

 


IV. Algemene doeleinden van cookies


De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v.
cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw
voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.
Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.
Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te
bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

 


V. Cookiebeheer


Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming
worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.
Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het
gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te
wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :
Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR
Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website,
maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

 


VI. Soorten cookies

a. Technische cookies
Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:
 De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
 Formulieren invullen
 Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
 De toegang tot de website beveiligen
Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website
verschaffen.
b. Functionele cookies
Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de
gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de
cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).
Deze cookies maken het volgende mogelijk:
 Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
 Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
 Informatie verzamelen uit online formulieren
 Statistieken opstellen
 Het gebruik van de website analyseren
Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en
vereist het gebruik ervan geen toestemming.
c. Publicitaire cookies
Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze
website aan te passen aan uw interesses.
Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met
name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis
van localisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie.
Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te
koppelen met de website die u hebt bezocht.
De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.
Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij
het eerste bezoek op onze website.
d. Analytische cookies
Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt.
Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien
nodig verbeteren.
Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te
optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen
toestemming.
e. Cookies van sociale media
Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u
dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u op
het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.
Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.
Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.
Facebook https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-
track
Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370
f. Cookies afkomstig van derden
Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel
opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de
websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

 


VII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U
hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de
toestemming, enz.).
We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy
(https://thehomeplanner.be/privacy-policy).

 


VIII. Contact


: eline@thehomeplanner.be
: waterhoekweg 67, 8820 Torhout

 


IX. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De
wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

 


X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht


Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.
Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op
06/01/2022.

 

 

Ruimte
Producttype
Prijs
Merken
Onze Merken
Kleuren